“เกาะเสม็ด” น้ำใส ทรายละเอียด แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่หนึ่งของจ. ระยอง ท่าเรือโชคกฤษดา ยินดีพาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์
ท่องเที่ยวเกาะเสม็ดด้วยบริการเรือข้ามเกาะทั้งเรือโดยสาร และเรือเร็ว บริการที่จอดรถพื้นคอนกรีต หลังคามาตรฐานกันแดดกันฝน
มีเจ้าหน้าที่ดูแลรถตลอด 24 ชม.