การเดินทางโดยเรือโดยสารท่าเรือโชคกฤษดามี  2 แบบ (ให้เลือก)

 

1.  แบบจ่ายรายคน (เดินทางร่วมกับผู้อื่น)

       เรือจะออกตามเวลา (ไม่ต้องรอผู้โดยสารเต็ม)  กล่าวคือ  เรือโดยสารจะเดินทางจากท่าเรือโชคกฤษดาโดยจอดส่งที่ท่าเรือ และอ่าวต่าง ๆ ดังนี้

- ท่าเรือหน้าด่าน  ขาไปและขากลับ  เรือออก ทุกหนึ่งชั่วโมง เริ่มเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น                  ใช้เวลา 30-40 นาที
- อ่าววงเดือน ขาไป มี 2 รอบ คือ  เวลา 9.30 น.     13.30 น. 
  ขากลับ มี 3 รอบ คือ  เวลา 8.30 น      12.00 น.     13.30 น.    ใช้เวลา 40-50 นาที
- อ่าวน้อยหน่า   ขาไป มี 2 รอบ คือ  เวลา 11.00 น.   12.00 น.   
  ขากลับ  มี 2 รอบ คือ  เวลา 12.00 น   13.00 น.                     ใช้เวลา 35-45 นาที

 

2. แบบเหมากลุ่ม (เดินทางเฉพาะกลุ่มของท่านเอง)

     ผู้โดยสารสามารถเลือกเวลาออกเรือได้   โดยจะออกเดินทางจากท่าเรือโชคกฤษดาไปอ่าวต่างๆ บนเกาะเสม็ด เช่น ท่าเรือหน้าด่าน  
อ่าววงเดือน อ่าวลุงดำ  อ่าวแสงเทียน  อ่าวหวาย  อ่าวปะการัง  อ่าวพร้าว 

ขนาดของเรือโดยสารท่าเรือโชคกฤษดา  มีหลากหลายขนาดให้ท่านเลือก

- ขนาดชั้นเดียว  บรรทุก              1-40  ที่นั่ง
- ขนาดชั้นครึ่ง บรรทุก  1-60  ที่นั่ง
- ขนาดสองชั้น  บรรทุก  1-80  ที่นั่ง

หมายเหตุ :  บนเรือมีเสื้อชูชีพครบจำนวนผู้โดยสารและห่วงยางทุกลำ

 

 

เรือไปเกาะเสม็ด

HOME ที่จอดรถ โปรแกรมท่องเที่ยว

ท่าเรือโชคกฤษดา
290/1 หมู่ 2 ต.เพ
อ.เมือง จ.ระยอง 21160

โทร. 085-501-0009
089-749-7093
038-652-040

เรือโดยสาร / เรือเร็ว ที่พัก ติดต่อเรา
Copyright © 2013 ท่าเรือโชคกฤษดา All rights reserved.